×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Kuruluş

Programımız 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 8.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde” değişiklik yapılmasına dair kanunla birlikte Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lisans Derecesi


Program Profili

Eğitim süresi 4 yıl olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programında, dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflenmektedir. Öğrencilerimize, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamalar bir arada sunulmaktadır. Teorik olarak gerekli altyapı sağlandıktan sonra, dördüncü sınıfın her iki yarıyılında haftanın belirli günleri daha önce belirlenen bir firmada uygulama dersi verilerek teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı bularak iş hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uygulama dersi aldıkları firmalar ile iş bağlantıları kurmaları da mümkün olmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik programından mezun olacak öğrenciler ‘‘İktisatçı (Ekonomist)’’ ve ‘‘Lojistisyen’’ unvanını almaktadırlar. Bu sebeple çok geniş bir yelpazade istihdam edilebilmektedirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dâhil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler başta Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans ve Doktora programları olmak üzere çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilmektedirler.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ek Dosya İçin Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay ÇELİK

Mail: tcelik@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURAK

Mail: durak@kayseri.edu.tr