×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Kuruluş

İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak hizmet vermek üzere kurulmuş ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde veren yüksekokul, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde” değişiklik yapılmasına dair kanunla birlikte Erciyes Üniversitesinden ayrılmış, Kayseri Üniversitesine aktarılarak Uygulamalı Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.


Kazanılan Derece

İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans Derecesi.


Program Profili

Eğitim süresi 4 yıl/8 dönem olan İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programı kapsamında, işletme anabilim dalına, yönetim ve organizasyon bilim dalına ait temel dersler yer almakla birlikte, İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi; İşe Alma ve Yerleştirme; İnsan Kaynakları Eğitimi ve Gelişimi; Performans Yönetimi; İş Değerleme ve Ücretleme, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslere yer verilmektedir. Böylece öğrencilerin hem işletme hem yönetim hem de insan kaynakları yönetimi bilim dalları ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olması sağlanmaktadır. Bununla birlikte 7. dönem sonunda gerekli şartları elde etmiş olan öğrenciler, 8. dönemle birlikte teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamada görme imkânına sahip olmaktadır. Böylece bölüm bazında teorik ve pratik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar; kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işletmelerin ve sivil toplum örgütlerinin İnsan Kaynakları birimlerinde İnsan Kaynakları Uzmanı unvanı ile çalışabilmektedir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre İnsan Kaynakları Uzmanı olarak atanabilmektedir. Bununla birlikte mezunlar, kendi danışmanlık ve eğitim şirketlerini kurarak hizmet verebilme imkânına sahip olabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağladıkları takdirde başarı düzeylerine göre tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarına devam edebilmektedir.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ek Dosya İçin Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ebru AYKAN

Mail: ebruaykan@kayseri.edu.tr

Katalog Sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Gül KARAKUŞ

Mail: gulkarakus@kayseri.edu.tr