×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Muhasebe Ve Finans Yönetimi Bölümü

Kuruluş

Programımız 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 8.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde” değişiklik yapılmasına dair kanunla birlikte Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Lisans Derecesi


Program Profili

Muhasebe ve Finans Yönetimi eğitimi, hızla değişen küresel bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin etkin biçimde yönetilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerinin kazanılmasını ve işlerin yürütülebilmesini sağlar. Dolayısıyla muhasebe ve finans öğrenimi yönetimin daha etkin yapılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasını kolaylaştırıp, doğru kararların alınmasını sağlayacak stratejik yönetim, finansman, muhasebe ve modern yönetim teknikleri ile ilgili konuları ele alır. Muhasebe ve Finans Yönetimi programı kamu ve özel sektörde çalışabilecek yönetici adayları yetiştiren dört yıllık bir programdır. Bu program lise mezunlarını kabul eder. Birinci sınıfa başlayan öğrenciler dört yıllık eğitimleri boyunca yabancı dil, bilgisayar, matematik, istatistik gibi çeşitli servis dersleri dışında ağırlıkla Muhasebe ve Finans Yönetimi bölüm derslerini alarak eğitimlerini tamamlarlar. Derslerin içeriği öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı muhasebe ve finans bilgisi elde edebilmesine yardımcı olacak şekilde belirlenmektedir. Dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri pekiştirdikleri uygulama çalışmasına katılırlar. Mezun öğrenciler KPSS'ye girerek hem A hem de B türü kadrolara yerleşebildikleri gibi özel sektörde çok geniş bir iş yelpazesinde istihdam edilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi programından mezun olan öğrenciler, işletmelerin muhasebe ve finans gibi çeşitli departmanlarında uzman olarak çalışabilirler. KPSS'ye girerek KPSS A ve KPSS B türü kadrolara atanabilirler. Yatırım ve finans kurumlarında yönetici ve müfettiş pozisyonlarında istihdam edilebilirler. Girişimcilik ruhu ve güvenini eğitimleri boyunca kazanan öğrenciler müteşebbis olarak iş hayatına atılabilmektedirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve uzun vadede Yeminli Mali Müşavir olabilirler. Özel sektörde yöneticiliğe kadar her kademede istihdam edilebilirler. Mezunlarımız, uluslararası işletmeler ve kurumlar dâhil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler başta Muhasebe ve Finans Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programları olmak üzere çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilmektedirler.


TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ek Dosya İçin Tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Semra AKSOYLU

Mail: aksoylu@kayseri.edu.tr

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Azize ESMERAY

Mail: esmeray@kayseri.edu.tr