×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Neden UBF
Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dört yıllık lisans eğitimi veren Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ nde, 21. yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, evrensel değerlere saygılı, bilgi üretimine katkı sağlayan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

Bölümlerimizde; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, analitik düşünme yeteneğini ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sunulmakta olup, programlarda yer alan işyeri uygulamaları ve stajlar ile teorik bilginin mesleki deneyime dönüşümü sağlanmaktadır.