×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler

Uygulamalı Bilimler Fakültesinde:

1-Muhasebe ve Finans Yönetimi (I. ve II.Öğretim)
2-İnsan Kaynakları Yönetimi (I. Öğretim)
3-Uluslararası Ticaret ve Lojistik (I. ve II. Öğretim)
olmak üzere 3 bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Fakültemiz programlarında; daha çok disiplinler arası çalışmayı destekleyici ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Lisans programlarında teorik eğitimin yanında son sınıfta gerçekleştirilen iş yeri uygulaması ile öğrencilerin eğitim-öğretimleri süresince aldıkları teorik eğitim altyapısı çok yönlü ve güçlü bir donanıma dönüşmektedir. İş dünyasıyla yakın ilişkide eğitim-öğretim veren Fakültemiz öğrencilerine ileride çalışabilecekleri iş ortamlarını tanıma, deneyim sahibi olma, mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varabilme, mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma imkanları tanımaktadır.