×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İş Akış Süreçleri
İş Akış Süreçleri
 • BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DERS YÜKÜ FORMU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • TAHAKKUK İŞLERİ DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • FAKÜLTE KURULU KARARLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • KAYIT SİLME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MADDİ HATA ve İTİRAZ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MAL TESLİM ALIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MESLEKİ UYGULAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • SGK KESENEKLERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • TAŞINIR MALZEME ALIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • YILLIK İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • YOLLUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • YÖNETİM KURULU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İÇİN TIKLAYINIZ.