×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Belgeler ve Formlar
Belgeler ve Formlar
 • BİRİM ZİYARET FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • AKADEMİK PERSONEL İZİN TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • BAHAR DÖNEMİ YOKLAMA ÇİZELGESİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • BİLİMSEL ETKİNLİK BAŞVURU FORMU (EK 1) İÇİN TIKLAYINIZ.
 • BİLİMSEL ETKİNLİK SONUÇ FORMU (EK 2) İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DENETÇİ VE KOMİSYON DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DENETİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DERS YÜKÜ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DERS TELAFİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • DOSYA KAPAK FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • GEZİ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • GİZLİLİK BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • GÜZ DÖNEMİ YOKLAMA ÇİZELGESİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • HAFTALIK ÇALIŞMA DÖKÜMÜ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • İDARİ PERSONEL İZİN TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • İŞYERİ UYGULAMASI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • İŞYERİ UYGULAMASI ÖĞRENCİ BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • İŞYERİ UYGULAMASI DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • KAYIT SİLME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MAZERET SINAVI DİLEKÇE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • SOSYAL GÜVENCE BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • TEKLİF MEKTUBU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU (EK 3 ) İÇİN TIKLAYINIZ.
 • YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU İCMALİ (EK 4 ) İÇİN TIKLAYINIZ.
 • AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU (PROFESÖR KADROSU) FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU (DOÇENT KADROSU) FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
 • AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU) FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.