×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MAZERET SINAVLARI

Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin ç fıkrası “Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır” hükümleri gereğince mazeret sınavına girmek isteyenlerin aozdemir@kayseri.edu.tr adresine mazeret dilekçelerini ve ekinde mazeret belgelerini mail atmaları gerekmektedir. Mazeretler Kayseri Üniversitesi Online Sınav Kurallarına göre değerlendirilecek olup sınava girecek öğrenci listeleri ve sınav tarihleri de ayrıca ilan edilecektir.


05 Nisan 2021 Pazartesi