Neden Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 
Dört yıllık lisans eğitimi veren Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ nde, 21. yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, evrensel değerlere saygılı, bilgi üretimine katkı sağlayan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bölümlerimizde; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, analitik düşünme yeteneğini ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sunulmakta olup, programlarda yer alan işyeri uygulamaları ve stajlar ile teorik bilginin mesleki deneyime dönüşümü sağlanmaktadır. 
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu