Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinde:
1-Muhasebe ve Finans Yönetimi (I. ve II.Öğretim)
2-İnsan Kaynakları Yönetimi (I. Öğretim)
3-Uluslararası Ticaret ve Lojistik (I. ve II. Öğretim) olmak üzere 3 bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 
Fakültemiz programlarında; daha çok disiplinler arası çalışmayı destekleyici ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Lisans programlarında teorik eğitimin yanında son sınıfta gerçekleştirilen iş yeri uygulaması ile öğrencilerin eğitim-öğretimleri süresince aldıkları teorik eğitim altyapısı çok yönlü ve güçlü bir donanıma dönüşmektedir. İş dünyasıyla yakın ilişkide eğitim-öğretim veren Fakültemiz öğrencilerine ileride çalışabilecekleri iş ortamlarını tanıma, deneyim sahibi olma, mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varabilme, mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma imkanları tanımaktadır.
 
Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Muhasebe ve Finans Yönetimi (YL), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YL), Sağlık Yönetimi (YL), Sağlık Yönetimi (Tezsiz YL) ve Sağlık Yönetimi (Doktora) olmak üzere 5 bölümde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir. Diğer taraftan, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılmış olup, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu