Değerler
Değerlerimiz:
 
Bilimsellik
Adillik
Yenilikçilik
Üretkenlik
Etik değerlere bağlılık
Şeffaflık
Katılımcılık
Paylaşımcılık
Gelişime açıklık
Çevreye duyarlılık
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu