Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararas Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün Program Amaçları:
 
1-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek:
Dış ticaret hacmi giderek artan ve dünya ticaretinden daha yüksek paylar elde etmeyi hedefleyen ülkemizde dünyadaki trendlere paralel olarak dış ticaret ve lojistik faaliyetleri ekonominin en fazla yükselen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda uluslararası ticaret ve lojistik modern ekonomilerin en önemli itici güçlerinden biri olmaya başlamıştır. Bu bağlamda bölümümüz dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.
2-İktisatçı ve Lojistisyen Unvanının Gerektirdiği Şekilde Uzman Eleman ve Yönetici Konumunda Çalışabilecek Elemanlar Yetiştirmek:
Uluslararası Ticaret ve Lojistik programından mezun olacak öğrenciler ‘‘İktisatçı (Ekonomist)’’ ve ‘‘Lojistisyen’’ unvanını almaktadırlar. Bu sebeple çok geniş bir yelpazade istihdam edilebilmektedirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bunun gerektirdiği uzmanlıkta bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan işletmenin kalmadığı söylenebilir. Bu bakımdan program mezunlarının işletmelerin dış ticaret ve lojistik bölümlerinde istihdam imkanları bulunmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında, saygın meslekî pozisyonlar edinebilecekleri düşünülmektedir.
3-Öğrencilerin Uygulamayı Çok İyi Bir Şekilde Öğrenerek Mezun olmaları için Hem staj Hem de uygulama derslerinin iyi bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır:
Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunmaktadır. Teorik olarak gerekli altyapı sağlandıktan sonra, üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı ve dördüncü sınıfın her iki yarıyılında haftanın belirli günleri daha önce belirlenen bir firmada uygulama dersi verilerek teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bularak iş hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uygulama dersi aldıkları firmalar ile iş bağlantıları kurmaları da mümkün olabilecektir.
4- Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması Amaçlanmaktadır:
Bölümümüz mezunları devlet kurumlarında (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Eximbank vb.), uluslararası pazarlama faaliyetleri olan, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunan işletmelerde eleman ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler. Öğrenciler çeşitli firmalarda uygulama yapmaları ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanın yetiştirilmesi daha fazla mümkün olabilecektir. Bölümümüzün sanayi ile olan işbirliği ve bilgi alışverişinin artması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu da teoriyi ve uygulamayı iyi bilen öğrencilerin yetişmesinin yanı sıra sanayiye de katkı sağlayacaktır.
5-Yetenekli ve istekli olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yaparak akademik anlamda uzmanlaşmalarının önünün açılması da programın amaçları arasındadır.
Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu