İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY BÖLÜM AMAÇLARI
 
1. Öğrencilerin hem teorik hem de pratik anlamda işletme yönetimi ile ilgili bilgi sahibi; bu çerçevede üretim, pazarlama, muhasebe, finans başta olmak üzere tüm işletme fonksiyonlarını kavrayıp aralarında ilişki kurup bu fonksiyonların işleyişleri ile ilgili konulara hâkim bireyler yetiştirmek.
 
2.İşletmenin temel konularının yanında özellikle insan kaynakları yönetimi alanında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, yöneticilik, işletmecilik ve insan kaynakları yönetimi bilgi ve becerilerine sahip,  yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gereklerine uygun iş yapabilecek insan kaynakları uzmanı yetiştirmek.
 
3.Teorik olarak edinilen bilgilerin uygulamalı dersler kapsamında pratiğe dökülerek, öğrencilerin iş hayatındaki problemlere yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu problemleri çözerken hem günümüz bilgisayar teknolojilerini kullanabilen hem de teorik/ bilimsel insan kaynakları yönetimi kavramlarını ve tekniklerini uygulayabilen bireyler yetiştirmek.
 
4.Hem özel hem de kamu kurumlarının insan kaynaklarını daha bilinçli ve etkin şekilde kullanmalarına ve dolayısıyla verimliliklerinin artmasına katkıda bulunacak, çevreye, insana ve topluma duyarlı etik ve sosyal sorumluluk sahibi insan kaynakları yönetimi alanında uzman bireyler yetiştirmek.
 
5. 21.yy rekabet ortamında stratejik bir öneme sahip insan kaynağının ve bu kaynağın doğru yönetilmesinin işletmelere yaratacağı katma değerler konusunda bilgili, iş dünyasının bu konudaki farkındalığını artırabilen insan kaynakları uzmanları yetiştirmek.
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubfkayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu